ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att bidra till och främja tillgång till evidensbaserad, vetenskaplig och kvalitetssäkrad information om läkemedel, dess användning, nytta och risker gentemot sjuk- och hälsovårdspersonal och allmänhet lokalt, nationellt och internationellt.Stiftelsens syfte ska uppnås genom att:1. Utveckla, använda och utforska information och källor om läkemedel och läkemedelsbehandling och snarlika medicinska behandlingsmetoder utifrån vetenskap, evidens och sanning.2. Utveckla, använda och utforska IT och informationssystem för hantering, sökning, analys, visualisering och distribution av medicinska uppgifter och läkemedelsinformation.3. Äga, förvalta och tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsresultaten.4. Använda öppna kommunikationsprotokoll och tekniska standarder samt öppen och fri källkod.5. Tillsammans med olika samarbetspartner använda utvecklingsresultaten för att via Internet och andra medier göra information och tjänster tillgängliga och begripliga för breda användargrupper, specialister och forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI)
Organisationsnummer:802426-7240
Adress:
  • Avdelningen för klinisk farmakologi C1:68
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • 14186 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-6012614
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS