ÄNDAMÅL

Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder
Organisationsnummer:864500-0459
Adress:
  • 517 83 Bollebygd
Telefonnummer:033-231410
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS