ÄNDAMÅL

Avkastningen ska användas till utdelning av stipendier. Stipendiat skall vara journalist, verksam i dagspress, fackpress, radio eller television som önskar studera något ämne eller företaga någon utredning som ger vidgade yrkeskunskaper. Om Hiertanämnden så finner lämpligt, kan stipendierna eller något av dem avses för bestämt studieändamål, vilket i så fall skall tillkännages vid utlysningen. Nämnden är dock vid sitt slutliga ställningstagande icke bunden av detta uttalande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Radios och Gränna tidnings stipendiefond
Organisationsnummer:802014-6166
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:077-1621000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS