ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja relevant forskning samt stödja utvecklingsdialogen inom idrotten som grund för sammankoppling av forskning och praktisk utveckling av betydelse för svensk idrott. Ändamålet ska främjas genom att stiftelsen dels ska bedriva egen verksamhet, dels ska dela ut medel till utomstående projekt, organisationer och personer, såväl juridiska som fysiska. Genom detta förordnande avskilda medel, likväl som medel som framledes inflyter till stiftelsen, samt avkastning på samtliga av stiftelsens förvaltade medel, ska användas till förmån för främjande av ändamålet. Stiftelsens syfte är att stödja idrottens strävan efter excellens i prestation och i genomförande av sina aktiviteter baserat på respekten för allas lika värde och individers olikheter, med hållbarhet som ledstjärna etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, bidragande till att individer kan nå sin fulla potential, idrottares förutsättningar förbättras och svensk idrotts konkurrenskraft stärkas, så att idrottens inspirationskraft stärks och fler lockas att utvecklas med idrotten på sin nivå och i dess samlande gemenskap. Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att utveckla en arena för att koppla samman forskning och praktisk idrottsutveckling med sikte på topprestationer som tillvaratar olika individers skilda förutsättningar kännetecknad av korta ledtider, respekt för olika aktörers skilda kompetenser och öppet samarbete mellan discipliner så att arenan blir en idékälla och testbädd av intresse för relevant forskning, resultat görs tillgängliga för utbildning och innovationer, med sikte på bred nytta för topp- och breddidrott, hälsa och upplevelser medverka till mötespaltser för att stärka idrottens och idrottares bryggor till vetenskap, näringsliv och samhälle. Stiftelsens tillgångar för under en period om fem år inte understiga beloppet 300 000 kr. Därefter får samtliga bolagets tillgångar användas. Stiftelsens syfte ska främjas av avkastningen på stiftelsens tillgångar, tillkommande externa bidrag och dess kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Olympiska Akademi
Organisationsnummer:802480-1360
Adress:
  • Sofiatornet, Olympiastadion
  • 114 33 Stockholm
Telefonnummer:070- 582 86 56
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS