ÄNDAMÅL

Sedan fonden uppnått en storlek av minst 10 000 kr, äger styrelsen att årligen använda dess avkastning till utdelning av ett stipendium. Före utdelningen avdrages tio procent att användas till bestridande av förvaltningskostnader. Härvid uppkommande överskott lägges till fonden. Om stipendium något år icke skulle komma att utdelas äger styrelsen rätt att efterföljande år utdela detsamma antingen såsom självständigt stipendium eller sammanslaget med efterföljande års stipendium. Därest stipendium ej utdelas inom fem år lägges det till fonden. Stipendium skall användas för ändamål som kan anses direkt eller indirekt främja utövandet av veterinärkonsten eller gagna distriktsveterinärkåren. Som villkor för erhållande av stipendium fordras att vara medlem i Svenska Distriktsveterinärföreningen. Ansökan om stipendium ingives till styrelsen inom av denna bestämd tid med angivande av det ändamål vartill stipendiet skall användas. Styrelsen äger därefter avgöra huruvida och till vem eller vilka bland de sökande stipendium skall utdelas. Stipendiat skall vara skyldig att inom ett år efter stipendiets mottagande till styrelsen avgiva redogörelse för dess användning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Distriktsveterinärföreningens jubileumsfond
Organisationsnummer:887000-3319
Adress:
  • Lars Kristensen
  • Sätingevägen 73
  • 439 73  Fjärås
Telefonnummer:703996767
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS