ÄNDAMÅL

Stiftelsen Svenska turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar har till ändamål att understödja yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige – företrädesvis i de svenska fjälltrakterna – vilkas resultat kunna vara ägnade att vidga intresset för och höja kunskaperna om de av undersökningarna berörda delarna av landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar
Organisationsnummer:802425-3208
Adress:
  • Box 172 51
  • 104 62 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-463 21 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS