ÄNDAMÅL

Att stödja, stimulera och belöna olika former av minnesträning och tekniker för minnesträning samt forskning rörande minnesträning så att den mentala styrkan hos individen och således även i samhället ökar och att tävla i minne ska bli en allmänt känd och respekterad sport, jämställd andra fysiska sporter. Stiftelsens ändamål är även att verka för att hjärnträning genom minnesträning och studieteknikträning (där minnesträning är en väsentlig del) blir ett ämne i den svenska skolan på motsvarande sätt som idrott. Stiftelsen skall verka för att sprida sina visioner i Sverige bland Individer i alla åldrar i olika delar av samhället samt universitet, skolor, institutioner, myndigheter, företag och föreningar. Stiftelsen ska inte på något sätt främja forskning eller användning av syntetiska preparat, naturpreparat eller andra liknande stimuli.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Minnesförbundet
Organisationsnummer:802480-2418
Adress:
  • Årstaängsvägen 9
  • 11743 Stockholm
Telefonnummer:070-5175310
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS