ÄNDAMÅL

Att mina samlingar av jakthistoriska föremål som idag finns på Öster Malma skall bevaras för framtiden i odelat skick, vara tillgängliga för forskning och förevisas för intresserade personer, för att bevara och vårda kunskapen om betydelsefulla historiska personers liv och gärningar samt värna om vårt historiska arv inom jaktens område. Stiftelsen skall verka för: -att sprida kunskap om samlingen i olika aktuella sammanhang genom att t.ex. publicera böcker och broschyrer samt via lämplig hemsida på internet. -att medel kan erhållas genom gåvor och bidrag för att täcka förvaltningskostnaderna samt kostnaderna för samlingens vård och utveckling, -att stiftelsens kapital och tillgångar i övrigt förvaltas på ett ekonomiskt och föredömligt sätt i syfte att trygga stiftelsens existens och utveckling. -att samlingen kompletteras med lämpliga föremål enligt Sven Lords intentioner. Med undantag av vas som framgår av § 22 skall Stiftelsen vårda och för framtiden, i huvudsak, i odelat skick bevara den samling av jakthistoriska föremål som finns specificerade i bifogad förteckning, Bilaga 1, vilka samtliga föremål jag härmed överlämnar till stiftelsen som dess egendom. Jag förbehåller mig rätten att fritt besöka samlingen och att i samråd med styrelsen tillföra samlingen lämpliga kompletterande föremål. Stiftelsen skall för allmänheten förevisa de föremål som ingår i samlingen på Öster-Malma slott eller på annan lämplig plats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Jägareförbundets Jakthistoriska Samlingar
Organisationsnummer:802480-2178
Adress:
  • Svenska Jägareförbundet
  • Öster Malma
  • 611 91 Nyköping
Telefonnummer:0155-246200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS