ÄNDAMÅL

Dels verka för att hjälpa gamla ”förbrukade djur”, företrädesvis hästar och med prioritet för hästar från Beridna Högvakten och dels bidra till att hästhållningen/djurhållningen i Sverige förbättras vad gäller omsorg och omvårdnad av äldre djur.

[…]

Stiftelsen skall tillgodogöra sitt syfte genom att

i) finansiera ett markområde med fullt utrustat stall, ridhus och med tillhörande betesmarker;

ii) skapa ett rehabiliteringscenter med utbildad och erfaren personal, och dels

iii) efter ansökan utdela stipendier till behövande djur, företrädes hästar.

Stiftelsen får inte dela stipendier om stiftelsens eget kapital – beräknat på ett marknadsvärde av tillgångarna efter avdrag för latent skatt – efter beslutet om utdelning skulle komma att understiga 10 000 000 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Hästhem
Organisationsnummer:802480-1451
Adress:
  • Susanne Kistner
  • Lützengatan 3
  • 115 20 Stockholm
Telefonnummer:070-5399572
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS