ÄNDAMÅL

Inträdesavgifter till föreningen lägges till fonden. Fondens ändamål är att åt distriktsveterinärs änka och minderåriga barn, då särskilt behov härav anses föreligga, lämna periodisk hjälp efter makes och faders bortgång. Fonden förvaltas av Svenska Distriktsveterinärföreningens styrelse som av fondens räntebehållning äger utdela understöd. Understöd må lämnas endast åt efterlevande efter distriktsveterinär, som vid sitt frånfälle var medlem av Svenska Distriktsveterinärföreningen och under minst två års tid tillhört denna. Understöd får icke årligen överstiga 150 kronor. För med fonden avsedd hjälp fordras icke personlig ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Distriktsveterinärföreningens hjälpfond
Organisationsnummer:887000-3293
Adress:
  • Inger Olsson
  • Frödingshöjd 16
  • 656 37 Karlstad
Telefonnummer:070 778 40 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS