ÄNDAMÅL

Att samla och katalogisera i Sverige utgiven barn- och ungdomslitteratur samt såvitt möjligt även svensk barn- och ungdomslitteratur översatt till andra språk, upprätthålla ett forsknings- och referensbibliotek i ämnet barn- och ungdomslitteratur, främja forskning och undervisning på alla nivåer i ämnet barn- och ungdomslitteratur, öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur i förmedlarledet, att stå förslag, massmedia, bibliotek och andra institutioner samt enskilda till tjänst med upplysning om barn- och ungdomslitteratur, att vara internationellt kontaktorgan inom området barn- och ungdomslitteratur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
Organisationsnummer:802007-5852
Adress:
  • Odengatan 61
  • 113 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-332323
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS