ÄNDAMÅL

Av fondens behållna årsavkastning skall minst 1/10 och högst 1/5 läggas till fondens kapitaltillgångar. Vad som därefter återstår av avkastningen skall senast inom tre år användas för utbetalning av: 1. bidrag till täckandet av Svenska Astronomiska Sällskapets omkostnader för dess verksamhet och publikationer: 2. bidrag till ändamål, som avse att i övrigt befrämja de intressen som sällskapet företräder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Astronomiska Sällskapets Planetariefond
Organisationsnummer:802007-5753
Adress:
  • Albenova Universitetscentrum
  • 10691 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-55378531
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS