ÄNDAMÅL

Fonden skall i första hand tas i anspråk för att bestrida kostnader för löpande bevakning av och arbete med bibelöversättningsfrågor.För detta ändamål skall medel bland annat kunna utgå till anslag för forskning. Ur fonden skall medel dessutom utgåför information om Bibelkommissionens översättningar och för andra liknande åtgärder som har till syfte att stimulera intresset för Bibeln.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets Bibelfond
Organisationsnummer:817605-1970
Adress:
  • Box 1235
  • 751 42 UPPSALA
Telefonnummer:018-186333
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS