ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till understöd eller pensioner åt

a) personer, som äro eller varit anställda i AB Stockholms Bryggeriers tjänst och som på grund av ålder, olycksfall, sjukdom eller eljest utan eget förvållande kommit i behov av understöd, företrädesvis i sådana fall, då erforderliga understöd icke alls eller ej i tillfredsställande omfattning anses kunna lämnas av bolagets pensionsfond eller övriga tillgångar.
b) anhöriga efter under a) nämnda personer under motsvarande förutsättningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sven Hydéns fond
Organisationsnummer:802006-5549
Adress:
  • SEB Stiftelser KG5
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS