ÄNDAMÅL

Avkastningen skall årligen användas för utdelande av pensioner och bidrag åt behövande ogifta hederliga och ordentliga, minst 60 år gamla kvinnor, hälften bosatta i Maria Magdalena församling och hälften i Högalids församling.

Hälften av årsavkastningen skall utdelas i form av pensionsbelopp om lägst 300 kronor, och den andra hälften skall årligen vid jultiden utdelas till belopp av minst 25 kronor. Utdelning må dock ske även på annan tid av året än vid jultiden och bidrag må, då förutsättning härför föreligger, utdelas till samma person under längre tid.

Understöd må icke utgå till behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Handlanden A M Lundbecks stiftelse
Organisationsnummer:802405-1495
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS