ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja omställningen för ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Detta kan ske genom att initiera och driva, stödja eller delta i projekt eller innovationer som främja stiftelsens ändamål. Stiftelsen ska även bidra till forskning, studier och utredningar, teknisk utveckling, information och utbildning som syftar till ett hållbart samhälle. Det kan exempelvis vara hållbar energiframställning och åtgärder/insatser som leder till reducering, begräsning eller upptag av utsläpp av växthusgaser, avfallsminskning, förbättrad havs- och vattenmiljö, eller annat som syftar till en bättre miljö. Stiftelsens initiala fokus i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle är åtgärder/insatser som begränsar den globala uppvärmningen för att på så sätt skyndsamt bidra på till en utveckling mot hållbara scenarios presenterade av FNs klimatpanel IPCC. Stiftelsen ska även arbeta med social hållbarhet i frågor som rör exempelvis kvinnor och barns rättigheter och hälsa. Stiftelsen får verka för sitt ändamål både lokalt, nationellt och globalt även genom egen verksamhet som genom ekonomiskt stöd till behövande eller andra mottagare eller organisationer som i sin tur främjar de ändamål som stiftelsen omfattar. Stiftelsen äger bestämma i vilka proportioner stiftelsens särskilda ändamål ska tillgodoses. Stiftelsen får även bedriva näringsverksamhet direkt eller genom dotterbolag för att främja ändamålen eller på annat sätt stödja stiftelsens verksamhet. Stiftelsen får även äga andelar eller aktier i bolag med sådan inriktning som stiftelsen ska främja.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svea Green Foundation
Organisationsnummer:802481-7028
Adress:
  • Do Space
  • Norra Kungsgatan 1
  • 803 20 Gävle
Telefonnummer:070-305 47 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS