ÄNDAMÅL

Att av Svarttops kommun i Jönköpings län övertaga äganderätten till den skogsallmänning – Svartorps skogsallmänning nr 1 om 16,82 ha, avsöndrad från 1/2 mtl Övravad Norrgård och 3/8 mtl Övravad Södergård i Svarttops socken – som jämlikt bil. donationsbrev av 29 okt. 1923 med tillhörande bilaga donerats till dåvarande Svarttorps kommun av kaptenen H. Remfelt och hans hustru Agnes Remfelt, jämte allmänningens kontanta och andra tillgångar samt att såväl ekonomiskt som skogsvårdssynpunkt vårda och förvalta allmänningen och dess tillgångar i enlighet med stadgandena i åberopade donationsbrev och dessa stadgar. Det avverkade virket skall i första hand användas till bränsle, eller till byggnadsändamål för kommunens, den borgerliga såväl som den kyrkliga, allmänna behov, för uppvärmning av skolhus, kyrka, fattiggård eller andra för socknens allmänna angelägenheter uppgörda byggnader. Skulle efter nämnden prövning i särskilt fall det visa sig för kommunen fördelaktigare att försälja skogseffekter från allmänningen, må detta vara nämnden obetaget; skolande emellertid behållningen av för sådan försäljning influtna medel användas för skogsallmänningens bästa eller för inköp av ytterligare skogsmark.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svarttorps skogsallmänning
Organisationsnummer:826000-4240
Adress:
  • Jönköpings kommun, Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:173 925 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS