ÄNDAMÅL

Susann Lorenius fond för ungersk Vizsla skall bildas för att främja/stödja hundrasen ungersk vizsla med att ge bidrag till:  Rasens utveckling och fortlevande Ta hit domare från Ungern för träning samt anlagsprov enligt gällande regler i Ungern. Avelskonferenser.  Veterinärkostnader För belopp överstigande försäkringen Tandkostnader, Rehabilitering, Allergier/hudutredningar  Omplacering av hund Resa till nya hemmet  Prov/utbildning Resa, uppehälle, kurs/provkostnader för jaktgrenarna Fondens styrelse skall besluta om bidragens antal och storlek. Bidragen skall motsvara minst 80 och högst 90 procent av fondens nettoavkastning. Återstående del av avkastningen skall läggas till kapitalet. alt Fondens styrelse ska besluta om bidragens antal och storlek. För de fall styrelsen finner det nödvändigt får även kapitalet tas i anspråk för att stiftelsen skall kunna uppfylla sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Susann Lorenius fond för ungersk vizsla
Organisationsnummer:802481-6608
Adress:
  • Consensus A M / Stiftelsetjänst
  • Krokslätts Parkgata 4
  • 431 68 Mölndal
Telefonnummer:031-7455000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 269 416 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS