ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja de studerandes och anställdas vid Uppsala universitet fostran och utbildning, genom att bla. driva de verksamheter som anges i § 3, till förmån för destinatärerna. All avkastning av stiftelsens övriga tillgångar och verksamheter, såväl de i § 3 upptagna som övriga, skall användas i enlighet med det uppställda ändamålet.

§ 3
Stiftelsen skall inköpa Studentbokhandel AB, Uppsala, samt därefter driva denna rörelse. /./
Vidare skall stiftelsen, innan eget avtal därom kan erhållas, övertaga de rättigheter och skyldigheter som tillkommer Uppsala studentkår enligt avtal av den 26 april 1972 mellan Uppsala universitet och Uppsala studentkår, avseende förhyrning av Vårdsätra friluftsgård, belägen å fastigheten Vårdsätra 11:1, Uppsala, allt under förutsättning att Uppsala universitet godkänner ett sådant övertagande, samt förvalta och driva denna friluftsgård.
Slutligen skall stiftelsen driva Norreda torps friluftsgård, belägen å fastigheten Norreda torp 1:1, Uppsala, på grundval av upplåtelse av nyttjanderätten till denna fastighet till stiftelsen från Uppsala studentkår. /./

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen studenten i Uppsala
Organisationsnummer:817601-0521
Adress:
  • 75310 Uppsala
Telefonnummer:018-4803101
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS