ÄNDAMÅL

Avkastningen av denna fond tillfaller mina brorsbarn: Gösta Lignell, Hakon Lignell och Alfhild Lignell att mellan dem lika fördelas.
Efter deras frånfälle lägges avkastningen av fonden till fondkapitalet, och skall ur fonden utbetalas understöd till mina nyss nämnda brorsbarns arvingar och min broder Folke Lignells arvingar, som äro i behov därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen M.E. Lignells fond nr 1
Organisationsnummer:102016-0626
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst T644
  • 10571 Stockholm
Telefonnummer:0771-224488
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS