ÄNDAMÅL

Av samfondens årliga avkastning skall 1/10 läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen används till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen företrädesvis för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål, samt utdelning av premier inom speciella ämnesområden. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som inte använts, reserveras för utdelning under kommande år. Vid disposition av samfond bör hänsyn tas, i den utsträckning som är lämplig, till föreskrifterna i urkunderna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr 1
Organisationsnummer:855900-6252
Adress:
  • Norra Bergsgatan 23
  • 452 80 Strömstad
Telefonnummer:0526-19000
E-post:kommun@stromstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS