ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja strokeforskning. Detta ska ske genom att stärka hälsofrämjande. förebyggande, akutbehandlande och rehabiliterande strokeforskning vid Göteborgs Universitet, Chalmers och övriga högskolor i Västsverige. Tvärvetenskaplig forskning som gagnar ändamålet ska ha hög prioritet. Även främjande av experimentell forskning med translationell ansats och strokeprofil kan omfattas av ändamålet. Stöd kan också ges för nationell och internationell samverkan för ändamålet samt för forskningsseminarier/symposier i den omfattning styrelsen finner lämpligt. Stiftelsen verkar genom att ge ekonomiska bidrag och stipendier till enskilda forskare eller forskargrupper som bedöms kunna tillgodose ändamålet. Såväl stiftelsens avkastning som stiftelsens kapital får användas till ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Strokeforskning i Väst
Organisationsnummer:802479-5687
Adress:
  • SEB, Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:0703-41 40 88
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 120 416 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS