ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att utan vinstsyfte direkt eller indirekt, genom en av stiftelsen ägd organisation, verka som huvudman för Strängnäs Montessoriskola som bedriver skolverksamhet, fritidshem och förskoleverksamhet med montessoripedagogisk inriktning.

Stiftelsen får – för att främja syftet ovan – även bedriva annan verksamhet i sin organisation som styrelsen anser är lämplig med hänsyn till Strängnäs Montessoriskolas bästa.

Stiftelsen ska genom ägardirektiv styra direkt och indirekt ägda organisationer som ges uppdraget att ansvara för, leda och utveckla Strängnäs Montessoriskolas verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Strängnäs Montessoriskola
Organisationsnummer:802482-4974
Adress:
  • Strängnäs Montessoriskola
  • Box 687
  • 64551 Strängnäs
Telefonnummer:0152-24172
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS