ÄNDAMÅL

lnsamlingsstiftelsen för Gärdets omsorg Hallandsås har till syfte att fortlöpande samla in medel som ska användas till gagn och glädje för de äldre sjuka och deras närstående som vistas på Gärdets omsorg Hallandsås. Stiftelsen ska även främja personalens utveckling och kunnande.
Stiftelsen ska kunna söka medel hos andra stiftelser.

För att främja detta syfte ska bidrag kunna ges till aktiviteter i form av:
– Musik o dans
– Anhörigträffar
– Utbildningar och föreläsningar
– Utveckling och forskning
– Studiebesök och resor
– Material till aktiviteter i Gärdets regi

För att komma i fråga för bidrag krävs anknytning till Gärdets omsorg Hallandsås såsom vårdtagare, personal eller andra som genom sitt arbete kan bidra att uppfylla Stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Gärdets Omsorg Hallandsås
Organisationsnummer:802482-4339
Adress:
  • Bingsgärde 256
  • 312 97 Laholm
Telefonnummer:0738-207935
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS