ÄNDAMÅL

Ändamålet ska uppfyllas genom att stiftelsen bekostar läkarvård, medicin och medicinsk rekreation eller rehabilitering för behövande personer bosatta inom Stockholms stad som uppfyller villkoren i med. dr. Zackarias Strandbergs testamente. Stiftelsen kan även ge kontant understöd till samma personkrets. Vid beslut om utdelning ska i möjligaste mån beaktas Zackarias Strandbergs intentioner med förordnandet på sätt dessa framgår i hans testamente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Strandbergska Läkareinrättningen
Organisationsnummer:802007-1166
Adress:
  • Ulrika Kampf Länsstyrelsen i Stockholm
  • Box 22067
  • 104 22 Stockholm
Telefonnummer:010-223 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 771 985 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS