ÄNDAMÅL

Fondens huvudsakliga ändamål är att med den avkastning, som av fonden kan uppkomma, och de medel, som eljest tillfalla densamma, avhjälpa eller lindra nöden för efterlevande till bohuslänska fiskare, vilka genom olyckshändelse under yrkets utövande omkommit; styrelsen för fonden dock obetaget att även för andra ändamål, som avse lindrande av tillfällig nöd hos kustbefolkningen eller åsyfta och förbättra fiskarebefolkningens utkomst – möjligheter, använda de belopp, som ej prövas erforderliga för tillgodoseende av fondens huvudsakliga ändamål. Den Mannerstråleska donationsfonden hade till ändamål att dela ut bidrag till behövande änkor och barn efter på sjön omkomna lotsar och fiskare, vilka i livstiden varit boende i länet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bohuslänska Fiskarefonden
Organisationsnummer:857200-1686
Adress:
  • SEB
  • GÖH 420
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-965052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 614 120 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS