ÄNDAMÅL

Stiftelsens har till ändamål att uppföra och såsom ägare innehava och förvalta ett kapell i Storsele by i Vilhelmina församling i Västerbottens län till tjänst för evangelisk-luthersk verksamhet, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet på orten, för vilket stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Storsele kapell
Adress:
  • Storgatan 51
  • 921 32 Lycksele
Telefonnummer:0950-27684
E-post:anneli.m.johansson@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS