ÄNDAMÅL

I syfte att för allmänheten sprida kunskap om försvarets verksamhet i Västerbotten genom åren har Försvarsmakten avskilt 1 000 000 (EN MILJON) kronor till en självständig förmögenhet för den nya stiftelsen.I syfte att vidmakthålla Försvarsmaktens och särskilt officerskårens vid Västerbottens Regemente traditioner har ideella föreningen Regementsofficeren I 20 avskilt sitt innestående kapital om 400 000 (FYRA HUNDRA TUSEN) kronor samt samtliga inventarier och möbler i före detta Västerbottens regementes officersmäss.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västerbottens regementes museie- och traditionsstiftelse
Organisationsnummer:802480-2376
Adress:
  • Gunnar Söderström
  • Pilgatan 6 C
  • 90331 Umeå
Telefonnummer:070-2218687
E-post:b.g.soderstrom@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 312 839 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS