ÄNDAMÅL

Västerbottens regementes musei- och traditionsstiftelse har bildats i syfte att för allmänheten sprida kunskap om försvarets verksamhet i Västerbotten genom åren, genom att bl.a. dela ut stipendier. 2.1 Stiftelsens ändamål är att främja vård av de handlingar och föremål som ingår i stiftelsens samlingar och förvara dem i lämplig miljö så att de kan visas upp för allmänheten och därigenom bidra till kunskap om försvarets verksamhet i Västerbotten genom åren ges en spridning. Stiftelsen skall verka för en levande mäss samt bidra till att vidmakthålla Försvarsmaktens och särskilt officerskårens vid Västerbottens Regemente traditioner. Stiftelsen skall eftersträva att bedriva sin verksamhet i nära samarbete med Armémuseum och Västerbottens museum. 2.2 Stiftelsen tillåts, för det fall den själv inte kan uppfylla ändamålet i § 2.1, överlåta mindre delar av föremålssamlingen till tredje man. Det åligger stiftelsen under sådana förhållanden tillse att förvärvaren åtar sig att främja vården av de handlingar och de föremål som ingått i stiftelsens samlingar och förvara dessa i lämplig miljö så att de kan visas upp för allmänheten och sprida kunskap om försvarets verksamhet i Västerbotten genom åren. Stiftelsen tillåts, för det fall att I 20 gamla regementsofficersmäss måste lämnas, använda mässinventarierna/möblerna i första hand för att nyttjas i annan lämplig lokal i Umeå och i andra hand i lämpliga lokaler i Västerbotten. Att i sista hand, om inget av ovan är tillämpligt, överlämna de för traditionsbevarande betydelsefulla inventarierna/möblerna till Försvarsmakten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västerbottens regementes museie- och traditionsstiftelse
Organisationsnummer:802480-2376
Adress:
  • Gunnar Söderström
  • Pilgatan 6 C
  • 90331 Umeå
Telefonnummer:070-2218687
E-post:b.g.soderstrom@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 459 594 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS