ÄNDAMÅL

[.] att genom kontinuerligt understöd söka åstadkomma ekonomisk hjälp åt tränare, stallmän och övriga, som aktivt deltagit inom travsporten hos Stockholms Travsällskap och vilka efter längre tids verksamhet genom ålder, sjuklighet eller andra oförvållade omständigheter helt eller delvis sakna utkomstmöjligheter samt att utöva en allmän understöds- och hjälpverksamhet till behövande bland sagda tränare och stallpersonal. Därest personer, som tilldelats kontinuerligt understöd, befinnes icke vidare vara i behov därav, skall understödet genast indragas.

Ur fondens avkastning utbetalas, så långt densamma förslår, enligt dessa stadgar utgående understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Travsällskaps Välfärdsfond
Organisationsnummer:802482-0337
Adress:
  • Stockholms Travsällskap
  • Box 20501
  • 16102 Bromma
Telefonnummer:086359000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS