ÄNDAMÅL

Stiftelsen Stockholms Stadsmissions Understödsfond har till ändamål att utge bidrag till
1. äldre och sjuka personer och andra behövande bosatta i Stockholms län
för kostnader för medicin, tandvård och annan vård och andra av sjukdom och handikapp föranledda kostnader; och
för kostnader för hemvård åt sjuka, handikappade och åldringar;
2. verksamhet vars ändamål är att bedriva konvalescentvård, rekreation eller eljest befordra hälsotillståndet åt äldre och sjuka personer och andra behövande bosatta i Stockholms län;
3. till personer, bosatta i Stockholms län, som tillerkänts en pension (inberäknat allmän pension) som understiger rimlig nivå, eller inte blivit pensionsberättigade, under förutsättning att det även i övrigt bedöms vara skäl att bidrag utges.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Stadsmissions Understödsfond
Organisationsnummer:802425-9304
Adress:
  • Stockholms Stadsmission
  • Box 35
  • 131 06 Nacka
Telefonnummer:08-68423000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS