ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall det under nästföljande års 1:a kvartal utdelas 90% medan resterande 10 % skall fonderas och läggas till fondens kapital.

Det som skall utdelas (90 %) önskar jag fördelat enligt följande:

a. 1/3 skall tillfalla handikappade bosatta inom Lysviks församling och därvid fördelas till en eller flera efter vad som bedömes som lämpligt.

b. 1/3 skall tillfalla hjälpbehövande gamla och sjuka från Lysvik som är bosatta på Sjöviks vårdhem.

c. 1/3 skall tillfalla Sjöviks vårdhem att användas på lämpligt sätt för att främja alla boendes och personalens trivsel.

För den händelse att ingen lämplig mottagare finns vad avser a och/eller b ovan så skall följande gälla:

Den andel av avkastningen som enligt ovan skall tillfalla a och/eller b skall istället tillfalla Sjöviks vårdhem enligt c ovan, dock att vid sådant förhållande ej mer än 50 % av den årliga avkastningen skall tillfalla vårdhemmet. Överskjutande del av avkastningen skall fonderas och läggas till fondens kapital.

För det fall att Sjöviks vårdhem skulle komma att upphöra, skall den del som tillfaller Sjöviks vårdhem enligt 4 c ovan istället tillfalla det eller de vårdhem där Lysviks gamla bosätter sig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harry Nilssons donationsfond för Sjövik m.m.
Organisationsnummer:802426-4445
Adress:
  • Sunne kommun
  • 1.Ekonomienheten
  • 686 80 SUNNE
Telefonnummer:0565-160 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS