ÄNDAMÅL

Att; bidra till att minska spridning av Pandemiers och epidemiers påverkan på samhället, såväl nationellt som internationellt. Detta kan företrädesvis ske genom bidrag till forskning, utveckling och sjukvård, men också genom rent praktiska insatser i samhället, exempelvis tillhandahållande av nödvändiga förnödenheter eller liknande. Stiftelsen får använda sina tillgångar på det sätt som styrelsen finner lämpligt och som är förenligt med Stiftelsens ändamål ovan, dock med beaktande av gällande lagstiftnings krav på varaktighet för Stiftelsen samt Stiftelsens övriga förskrifter och ”anda”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholm Pandemic Resilience
Organisationsnummer:802481-4991
Adress:
  • Dan Castillo
  • Nordenskiöldsgatan 86
  • 115 21 Stockholm
Telefonnummer:070-9288883
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS