ÄNDAMÅL

Aktierna skall utgöra fondmedel i ”Stjernkrantzska konst- och säkerhetsfonden för Torsås begravningsplats”. Avkastningen skall disponeras av den instans som efter då gällande lag har att ombesörja förvaltningen av sagda områden vare sig denna förvaltning är världslig eller kyrklig. Bland de inrättningar som kan komma i fråga för fondmedlen är skulpturer, vattenanläggningar, dock ej bevattning av gräsmattor, stenträdgårdar och anläggningar för förhindrande eller försvårande av intrång eller vandalisering å begravningsplatsen. Eventuella skulpturer får ej föreställa någon människa eller människoliknande gestalt. Fondmedlen får ej gå till projekteringsändamål eller förarbeten till sådana, utan får endast utgå till fullt utarbetade och kostnadsfastställda arbeten som inte ingår i begravningsplatsskötselns löpande verksamhet. Fonden har ingen skyldighet att lämna anslag eller utdelning på bestämda tider utan får bygga upp sitt kapital under lång tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stjernkrantzska konst- och säkerhetsfonden för Torsås begravningsplats
Organisationsnummer:802480-9249
Adress:
  • Torsås pastorat
  • Allfarvägen 42
  • 385 31 Torsås
Telefonnummer:0486-10007
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:832 865 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS