ÄNDAMÅL

Avkastningen skall sedan 10 procent därav lagts till kapitalet användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för belöning och uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen stg 863 Åbacka donationsfond
Organisationsnummer:802480-9058
Adress:
  • Finspångs kommun
  • Bergslagsvägen 13-15
  • 612 80 Finspång
Telefonnummer:12285017
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:56 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS