ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen på samfonden skall i första hand utdelas som studiestipendier och i andra hand såsom understöd åt barn och ungdom. Dock skall mottagarna själva eller någon förälder tillhöra församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stipendiesamfonden
Organisationsnummer:802404-4417
Adress:
  • Box 2122
  • 103 13 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Örebro kommun, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid sin skola eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål ellerförvärv av material m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stipendiesamfonden
Organisationsnummer:875002-2132
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 30050
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:358 842 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS