ÄNDAMÅL

Minst tio procent av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till förmån för elever vid grundskolans låg- och mellanstadium i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärd flit belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat liknande ändamål för eleverna Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stipendiefonden vid Falköpings kommuns grundskola
Organisationsnummer:867800-6456
Adress:
  • Falköpings kommun
  • 521 81 Falköping
Telefonnummer:0515-85000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:967 953 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS