ÄNDAMÅL

Ändamålet som är bestämt och varaktigt skall vara att
– stödja alla åtgärder för att Frimurarhuset, Vetlanda, bevaras, bibehålls och utvecklas för det ändamål för vilket det uppförs,
– stödja att Frimurarhusets historia dokumenteras,
– stödja åtgärder för att Frimurarhuset skall kunna nyttjas för det ändamål för vilket det en gång uppförs genom anskaffning av nödvändiga inventarier.
– jämväl stimulera allmänhetens och speciellt ungdomens intresse för huset och för de värden dess historia representerar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Frimurarhuset i Vetlanda
Organisationsnummer:802426-3363
Adress:
  • Björn Rydén
  • Spinnaregränd 3b
  • 574 32 Vetlanda
Telefonnummer:0703748888
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS