ÄNDAMÅL

Hwart år den 1:sta November skall Directionen enhälligt sammanträda, för at, sedan oundwikelige Utgifter afgådt, utdela influtne Ränte-Penningar til torftiga Enkor, då hwarje Societets Dupeterad har at utnämna de i hans Class warande eller tillkomne Enkor, hwilka, utan inskränkning til ett wisst antal, äga rätt til Enkehjelp i sin Class, i mån af deras större eller mindre torftighet, och det för lifstiden, så wida inge andre gynnande omständigheter under tiden åstadkommit någon förbättring i deras wilkor; Hwarwid bör ock iakttagas, at ingen Enka får njuta detta understöd uti twänne Classer på en gång, om icke i anledning af Testatorers särskilda förordnande, samt att sedan Enkehjelp utbetalts, bidrag ska kunna ges till behövande änkor inom Gävle.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sophiæ Magdalenæ Enkehusinrättning
Organisationsnummer:885000-2422
Adress:
  • Redeko AB
  • Norra Strandgatan 9
  • 803 20 GÄVLE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 930 706 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS