ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att;

a) främja barn och ungdomsverksamhet inom ideella organisationer och skolor, företrädesvis inom Orsa-, Mora- och Älvdalens kommuner och/eller

b) utge stipendier till en eller flera personer, som gör insatser för barn och/eller ungdomar, företrädesvis inom Orsa-, Mora- och Älvdalens kommuner.

Prioriterade områden ska vara att genom gemenskap förhindra mobbning och utanförskap hos barn och ungdomar genom lägerverksamhet, kulturupplevelser, såsom exempelvis, teaterbesök, biobesök, sång- och musikverksamhet, samt att sprida kunskap hos barn och ungdomar om skog och natur.

Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan ideell organisation.

Utdelning för ovan angivna ändamål får ske efter ansökan eller genom självständigt beslut utan förgående ansökan, med den fördelning mellan ändamålen som befinnes lämplig för respektive år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solgläntan
Organisationsnummer:802478-8666
Adress:
  • Handelsbankens Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS