ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fonden skall placeras i Almundsryds Sparbank. Den årliga avkastningen skall användas för patienternas trevnad och trivsel på vårdhemmet Solängen. Användandet skall ske i samråd med föreståndaren för hemmet. Var och en har rätt att framställa förslag till åtgärder. Tillsyn av fonden skall handhas av det organ som beslutar i frågor som berör vårdhemmet i övrigt. Fonden skall vara föremål för årlig revision av kommunens revisor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anton Anderssons fond
Organisationsnummer:802478-8633
Adress:
  • Tingsryds kommun, kommunstyrelsen
  • Box 88
  • 36222 Tingsryd
Telefonnummer:0477-441 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS