ÄNDAMÅL

Ändamålet är att sedan av årliga avkastningen en tiondedel lagts till kapitalet, återstoden av avkastningen finge utdelas såsom hyresbidrag till personer och familjer, dock att understöd från stiftelsen icke finge utgå till behov, som tillgodoses genom det allmännas försorg.

Under i övrigt oförändrade förutsättningar får utdelning av understöd användas till annan form än hyresbidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns minne
Organisationsnummer:802404-4409
Adress:
  • Box 2122
  • 103 13 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS