ÄNDAMÅL

Samfondens avkastning användes för invånare i Falu kommun. Samfonden har till uppgift att lämna bidrag till personer med otillfredställande ekonomisk standard. Vid beslut om utdelning skall hänsyn tagas till de olika ursprungliga donationernas bestämmelser i den utsträckning det är lämpligt. Samfondens avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Samfond S1
Organisationsnummer:883202-4254
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 634 454 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS