ÄNDAMÅL

Samfondens avkastning användes för personer eller ändamål inom Falu kommun. Samfonden har till uppgift att lämna bidrag till vård och omsorg om behövande barn och ungdom, stöd åt utvecklingsstörda eller handikappade barn eller deras föräldrar samt till barnkolonier eller liknande anordningar för barn samt till förskoleverksamhet. Vid beslut om utdelning skall hänsyn tagas till de olika ursprungliga donationernas bestämmelser i den utsträckning det är lämpligt. Samfondens avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Samfond S2
Organisationsnummer:883202-4262
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 005 251 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS