ÄNDAMÅL

Att bereda trevnad och glädje åt pensionärer, boende i Örebro kommuns ålderdomshem, servicebostäder eller liknande. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses genom det allmännas försorg. Vid disposition av den tillgängliga avkastningen skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Av den årliga nettoavkastningen skall minst tio procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Samfond I
Organisationsnummer:875001-4618
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 300 50
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 108 367 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS