ÄNDAMÅL

§2 Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. §3 Samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja barn- och ungdomsvård och bistå åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov, som staten eller kommunen inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social samfond för Trelleborgs kommun
Organisationsnummer:802539-9901
Adress:
  • Trelleborgs kommun
  • Algatan 13
  • 231 42 Trelleborg
Telefonnummer:0410-73 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:467 417 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS