ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.
Före utdelning från samfonden skall beviljade pensioner från Hilda Svederi pensionsfond, Systrarna Hilma och Henrietta Öbergs donationsfond, Åhlströmska pensionsfonden och Handlanden P.R. Erikssons Donationsfond utbetalas så länge mottagarna finns i livet. Därvid får dock användas högst så stora belopp som svarar mot dessa förutvarande pensionsfonders andelar av samfondens avkastning.
Den disponibla avkastningen skall iövrigt användas till förmån för behövande inom Sala kommun.
Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall täckas med utdebiterade medel.
Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunden för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social samfond i Sala kommun
Organisationsnummer:879500-7148
Adress:
  • Sala kommun
  • Box 304
  • 733 25 SALA
Telefonnummer:0224-55000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS