ÄNDAMÅL

Att bereda understöd åt personer som arbetat hos Föreningen för välgörenhetens ordnande F.V.O., men genom sjukdom eller ålder kommit i behof af understöd. Fondens avkastning får jämväl disponeras för bekostande av läkarvård och tandvård för FVO:s personal, ävensom bekostande av trivselbefrämjande åtgärder för personalen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Tamms Fond för F.V.O:s personal
Organisationsnummer:802008-8780
Adress:
  • Föreningen FVO
  • Tryckerigatan 8
  • 11128 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4113331
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS