ÄNDAMÅL

Ändamålsbestämmelse enligt Kammarkollegiets beslut 1989-10-24: Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, nyttjas för utgivande av bidrag till behövande personer i Domkyrkoförsamlingen och Norrstrands församling. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Ändring av ändamålet genom Kammarkollegiets beslut 1992-01-08: Social samfond skall som geografiskt destinatärsområde utöver Domkyrkoförsamlingen och Norrstrands församling även ha Västerstrands församling

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen social samfond för Karlstad
Organisationsnummer:873202-3257
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:652 176 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS