ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning användes enligt beslut av Vingåkers socialnämnd och skall företrädesvis användas för rehabilitering och aktivering av sjuk åldring, annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad för att bidraga till eller möjliggöra, att den hjälpbehövande längre och bättre kan vistas eller vårdas i egen hemmiljö eller annat alternativ än på lasarett, sjukhus eller vårdhem.

Hjälpåtgärderna kan bl. a. omfattas av:

1. extra hemhjälp
2. ersättning för vila åt anhörig vårdare
3. bidrag till lämplig rekreationsresa eller extra färdtjänst
4. Olika tekniska hjälpmedel
5. särskild tandvård eller
6. andra lämpliga hjälpåtgärder och aktiviteter för daglig livsföring som inte lämpligen kunna erhållas genom samhällets försorg.

Hänsyn skall tagas till de ursprungliga fondbestämmelserna i den utsträckning som beslutsfattarna finner lämligt.

Avkastning som inte användas må reserveras för utdelning kommande år.

Avkastning må icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Donationsfond 3
Organisationsnummer:818501-4357
Adress:
  • VingÃ¥kers kommun
  • Parkvägen 8
  • 64380 VingÃ¥ker
Telefonnummer:+4615119114
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS