ÄNDAMÅL

Stiftelsen SLK-anställda har till ändamål att främja social och annan välfärd för de anställda vid VBG AB, Org nr 556069-0751 och dess dotterföretag. Som ett led i uppfyllelsen av detta ändamål skall stiftelsen genom förvärv och innehav av aktier i VBG AB verka för att detta företags fortbestånd tryggas. Utöver det i första stycket nämnda ändamålet skall stiftelsen, i mån av möjlighet, också verka för att Sveriges näringsliv främjas. De i andra stycket nämnda aktierna och andelarna får inteav stiftelsen överlåtas eller på annat sätt avhändas stiftelsen. De får inte heller pantsättas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SLK-anställda
Organisationsnummer:862500-5072
Adress:
  • Box 1216
  • 462 28 VÄNERSBORG
Telefonnummer:0521-277700
E-post:info@vbggroup.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:38 447 956 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS